NURSE JOBPolice JobPSCTEACHER

കേരള പിഎസ്‌സി ഏറ്റവും പുതിയ വിജ്ഞാപനം 2021 : എക്‌സ്‌ട്രാ ഓർഡിനറി ഗസറ്റ് തീയതി 30.10.2021 ,കാറ്റഗറി നമ്പർ 460/2021 മുതൽ 504/2021 വരെ : അവസാന തീയതി – 01.12.2021

This image has an empty alt attribute; its file name is join-whatsapp.gif

കേരള ഗവൺമെന്റ് സർവീസിൽ താഴെപ്പറയുന്ന തസ്തികയിലെ നിയമനത്തിനായി കേരള പിഎസ്‌സി വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് മാത്രം ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പോസ്റ്റിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ഇതിനകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ വഴി അപേക്ഷിക്കാം. കേരള പിഎസ്‌സി എക്‌സ്‌ട്രാ ഓർഡിനറി ഗസറ്റിനായുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു തീയതി 30.10.2021, അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 01.12.2021 ആണ്.

. കേരള സർക്കാർ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. താത്പര്യമുള്ളവർ 2021 ഡിസംബർ 01 ന് മുമ്പ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കണം. ഏറ്റവും പുതിയ ഒഴിവുകൾ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ, ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും പരിശോധിക്കാം. അതിനാൽ, പ്രായപരിധി, യോഗ്യത, പരീക്ഷ തീയതി, അഡ്മിറ്റ് കാർഡ്, റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021 ലെ അപേക്ഷാ തുടങ്ങി എല്ലാ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതികൾ, യോഗ്യത, തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ, അപേക്ഷിക്കാനുള്ള നേരിട്ടുള്ള ലിങ്ക് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ ഈ ലേഖനം വായിക്കുക. അവസാനിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ അപേക്ഷകർ മുൻകൂട്ടി അപേക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

എഴുത്തുപരീക്ഷയിലൂടെ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ കേരളത്തിൽ എവിടെയും നിയമിക്കും. കേരള പിഎസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് വിജ്ഞാപനവും കേരള പിഎസ്‌സി തുളസി ലോഗിനും www.keralapsc.gov.in ൽ ലഭ്യമാണ്. ജോലികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ യോഗ്യത, അതായത് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പ്രായപരിധി, അനുഭവം തുടങ്ങിയവ പരിശോധിക്കണം ,ആൻസർ കീ, മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ്, സെലക്ഷൻ ലിസ്റ്റ്, അഡ്മിറ്റ് കാർഡ്, വരാനിരിക്കുന്ന സർക്കാർ ജോലി അറിയിപ്പുകൾ തുടങ്ങിയവ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും.

കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനെ (KPSC) കുറിച്ച്

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പൊതു സേവന സ്ഥാപനമാണ് കേരള പി.എസ്.സി. ഇത് 1956 നവംബർ 1-ന് രൂപീകൃതമായി. ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 320 (3) പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർക്കാരിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവ് കൂടിയാണ് ഇത്. കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം പട്ടം കൊട്ടാരത്തിലെ തുളസി ഹിൽസിലാണ്.

കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ കേരളത്തിന് കീഴിൽ സിവിൽ സർവീസിലെ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വർക്കിംഗ് ബോഡിയാണ് കെപിഎസ്സി. അപേക്ഷകരുടെ പ്രവേശനം പൂർണ്ണമായും ഉദ്യോഗാർത്ഥി നേടിയ സ്കോർ/ മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്
കേരള പി‌എസ്‌സി 2021: ഹൈലൈറ്റുകൾ

കേരള സംസ്ഥാനത്തിന് കീഴിലുള്ള സർക്കാർ ജോലി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അപേക്ഷകർക്ക് അവരുടെ യോഗ്യത അനുസരിച്ച് അതത് തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

 • പരീക്ഷക്കു ഹാജരാകാൻ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സ്ഥിര താമസക്കാരനായിരിക്കണം,
 • കൂടാതെ കേരളത്തിൽ താമസിക്കുന്നതിന്റെ തെളിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

കേരള പി‌എസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2021 പുതുക്കിയതും പരിചയസമ്പന്നരുമായ സർക്കാർ ജോലികൾ ഒക്ടോബർ 30ന് അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്‌തു. കേരള പി‌എസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ഒഴിവുകളും കണ്ടെത്തി ഈ പേജിലെ ഏറ്റവും പുതിയ കേരള പി‌എസ്‌സി 2021 തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക,

യോഗ്യതയുള്ളവരിൽ നിന്ന് `വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ ‘വഴി മാത്രമേ ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കൂ. ചുവടെ സൂചിപ്പിച്ച തസ്തികയിലേക്കുള്ള അപേക്ഷകർ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഓൺലൈൻ സൗകര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കുക

യോഗ്യതയുള്ളവരിൽ നിന്ന് `വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ ‘വഴി മാത്രമേ ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കൂ. ചുവടെ സൂചിപ്പിച്ച തസ്തികയിലേക്കുള്ള അപേക്ഷകർ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഓൺലൈൻ സൗകര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കുക

➧ കേരള പി‌എസ്‌സി വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ:

ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ:

 1. ഫോട്ടോ
 2. ഒപ്പ് 
 3. എസ്.എസ്.എൽ.സി.
 4. +2 (തുല്യ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്)
 5. ബിരുദവും മറ്റ് ഉയർന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും
 6. ഉയരം (CM)
 7. ആധാർ കാർഡ്
 8. മൊബൈൽ നമ്പർ
 9. ഇമെയിൽ ഐഡി (ഓപ്ഷണൽ
 • ഇതിനകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അപേക്ഷകർക്ക് അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ വഴി അപേക്ഷിക്കാം.
 • ആധാർ കാർഡ് ഉള്ളവർ ആധാർ ഐ.ഡിയായി അവരുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ചേർക്കണം.

എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും (യുജി / പിജി ഡിഗ്രികൾ, പ്രായപരിധി, അനുഭവ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പ്രോജക്റ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവരുടെ കഴിവ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും അംഗീകാരപത്രങ്ങൾ) എല്ലാം കൃത്യമായി വൺടൈം റെജിസ്ട്രേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയശേഷം ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ അപേക്ഷകരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

 • ഓർഗനൈസേഷന്റെ പേര് : കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ
 • വകുപ്പ് : താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു
 • കാറ്റഗറി നമ്പർ : 460/2021 മുതൽ 504/2021 വരെ
 • പോസ്റ്റിന്റെ പേര് : ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു
 • ജോലി സ്ഥലം: കേരളത്തിലുടനീളം
 • അപേക്ഷാ രീതി : ഓൺലൈൻ
 • റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് തരം : ഡയറക്‌ട്/സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ്/എൻസിഎ
 • അവസാന തീയതി : 01.12.2021

CATEGORY NUMBER 460/2021 TO 475/2021

 • Biologist – Museums and Zoos (Cat.No.460/2021))- More Details
 • Junior Instructor (Mechanic Auto Electrical and Electronics) – Industrial Training (Cat.No.461/2021))- More Details
 • Radiographer Gr-II – Health Services (Cat.No.462/2021))- More Details
 • Electrician – Ground Water (Cat.No.463/2021))- More Details
 • Plant Engineer(Electrical) – PART-I(GRL. CATEGORY)-Kerala State Co-operative Coir Marketing Federation Limited (Cat.No.464/2021))- More Details
 • Plant Engineer(Electrical)-PART-II(SOCIETY CATEGORY)-Kerala State Co-operative Coir Marketing Federation Ltd.(Cat.No.465/2021))- More Details
 • Police Constable – Police (India Reserve Battalion Regular Wing) (Cat.No.466/2021))- More Details
 • Junior Assistant – Kerala Co-operative Milk Marketing Federation Limited (Cat.No.467/2021))- More Details
 • Junior Assistant – PART-II (SOCIETY CATEGORY) – Kerala Co-operative Milk Marketing Federation Limited (Cat.No.468/2021))- More Details
 • Draftsman Gr-II – Kerala State Development Corporation for Scheduled caste /Scheduled Tribes Limited (Cat.No.469/2021))- More Details
 • Security Assistant – Kerala Agro Machinery Corporation Ltd. (Cat.No.470/2021))- More Details
 • Field Officer PART-I (GENERAL CATEGORY) – Kerala State Co-operative Rubber Marketing Federation Limited (Cat.No.471/2021))- More Details
 • Field Officer – PART-II (SOCIETY CATEGORY)- Kerala State Co-operative Rubber Marketing Federation Limited (Cat.No.472/2021))- More Details
 • Peon/Attender – PART-I (GENERAL CATEGORY) – Kerala State Co-operative Rubber Marketing Federation Limited (Cat.No.473/2021))- More Details
 • Peon/Attender – PART-II (SOCIETY CATEGORY) – Kerala State Co-operative Rubber Marketing Federation Limited (Cat.No.474/2021))- More Details
 • High School Teacher (Mathematics) – Tamil Medium – Education (Cat.No.475/2021))- More Details

CATEGORY NUMBER 476/2021 TO 490/2021

 • Full Time Junior Language Teacher (Sanskrit) – Education (Cat.No.476/2021))- More Details
 • Fitter – Agriculture Development and Farmer’s Welfare Department (Cat.No.477/2021))- More Details
 • Non Vocational Teacher in Various Subjects (Senior) (SR from ST only) – Kerala Vocational Higher Education (Cat.No.478-479/2021))- More Details
 • Health Inspector Grade-II (SR for ST only) – Health Services (Cat.No.480/2021))- More Details
 • Havildar (Armed Police Battalion) (SR from ST Only ) – Kerala Police Service Various (Cat.No.481/2021)-)- More Details
 • Driver Cum – Office Attendant(HDV)(SR from among SC/ST)-Various (Cat.No.482/2021)-)- More Details
 • Assistant Professor in Zoology-I NCA-SIUCN – Kerala Collegiate Education (Cat.No.483/2021)-)- More Details
 • Assistant Professor in Mathematics-III NCA-SC – Kerala Collegiate Education (Cat.No.484/2021)-)- More Details
 • Forest Ranger (Range Forest Officer) – II NCA-ST – Forest (Cat.No.485/2021)-)- More Details
 • Dairy Extension Officer – II NCA-HN – Kerala Dairy Development (Cat.No.486/2021)-)- More Details
 • Dairy Extension Officer – II NCA-HN – Kerala Dairy Development (Cat.No.487/2021)-)- More Details
 • Dairy Extension Officer – III NCA-SCCC – Kerala Dairy Development (Cat.No.488/2021))- More Details
 • Soil Survey Officer/Research Assistant/Cartographer/Technical Assistant-I NCA-SC-Soil Survey&Soil Conservation (Cat.No.489/2021))- More Details
 • Higher Secondary School Teacher (Junior) Mathematics – IV NCA-ST – Kerala Higher Secondary Education (Cat.No.490/2021))- More Details

 • ഫോട്ടോയുടെ താഴെ ഉദ്യോഗാർഥിയുടെ പേരും ഫോട്ടോ എടുത്ത തീയതിയും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം.നിശ്ചിത മാനദണ്ഡങ്ങാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഫോട്ടോയ്ക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത തീയതി മുതൽ 10 വർഷക്കാലത്തേക്ക് പ്രാബല്യമുണ്ടായിരിക്കും.ഫോട്ടോ സംബന്ധിച്ച മറ്റ് നിബന്ധനകൾക്കൊന്നും തന്നെ മാറ്റമില്ല.വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത, പരിചയം, ജാതി, വയസ്സ് മുതലായവ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രമാണങ്ങളുടെ പകർപ്പുകൾ കമ്മിഷൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഹാജരാക്കിയാൽ മതിയാകും.അപേക്ഷാ ഫീസ് നൽകേണ്ടതില്ല.
 • യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

  പ്രായപരിധി:

  • പ്രായപരിധി 18 വയസിനും 50 വയസിനും ഇടയിലായിരിക്കണം.
  • എസ്‌സി / എസ്ടി, മറ്റ് പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സാധാരണ പ്രായ ഇളവ് നൽകും.
  • പ്രായപരിധി, ഇളവ് എന്നിവയ്ക്കായിഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് പരിശോധിക്കുക

  വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

  കേരള പിഎസ്‌സി തൊഴിലവസരങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത പരിശോധിക്കാൻ അപേക്ഷകരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏറ്റവും പുതിയ ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിക്കുവാൻ അപേക്ഷകരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ കേരള പിഎസ്‌സി തൊഴിൽ യോഗ്യതാ വിശദാംശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാം

  • അപേക്ഷകർ അംഗീകൃത ബോർഡിൽ നിന്നോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നോ ഏഴാം തരം/ എസ്എസ്എൽസി/ ഡിപ്ലോമ/ ബിരുദം/ മാസ്റ്റർ ബിരുദം/ ഡിഎൻബി/ ഡിഎം/ എംസിഎച്ച്/ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
  • വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയ്ക്കായി ഔദ്യോഗിക പരസ്യം പരിശോധിക്കുക.
  അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം

  • കേരള പി‌എസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2021 ലെ നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത പരിശോധിക്കുക.
  • കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന് ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും സമർപ്പിക്കുക.
  • ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക
  • കേരള പി‌എസ്‌സി ഔ ദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക
  • കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഒറ്റ തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ അനുസരിച്ച് അപേക്ഷകർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. .
  • രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അപേക്ഷകർക്ക് അവരുടെ യൂസർ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് അപേക്ഷിക്കാം.
  • ഒരു തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്കിലെ ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റുകളുടെ അപേക്ഷിക്കുക അപ്ലൈ നൗ ക്ലിക്കുചെയ്യണം.
  • ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി എഴുത്തു പരീക്ഷ / ഒ‌എം‌ആർ / ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, അപേക്ഷകർ അവരുടെ ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രൊഫൈൽ വഴി പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിനുള്ള കൺഫോർമേഷൻ സമർപ്പിക്കണം .
  • അത്തരം സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ ടെസ്റ്റ് തീയതി വരെയുള്ള അവസാന 15 ദിവസങ്ങളിൽ പ്രവേശന ടിക്കറ്റുകൾ സൃഷ്ടിക്കാനും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുംസാധിക്കൂ

  Tags

  Related Articles

  Back to top button
  error: Content is protected !!
  Close