Apprentice

NHPC റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022: അപ്രന്റീസിനും മറ്റ് ഒഴിവുകൾക്കും അപേക്ഷിക്കുക

NHPC റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 | അപ്രന്റീസ് | 66 ഒഴിവുകൾ | അവസാന തീയതി: 05.02.2022 

NHPC റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022: നാഷണൽ ഹൈഡ്രോ ഇലക്‌ട്രിക് പവർ കോർപ്പറേഷൻ (NHPC) 1 വർഷത്തെ അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് പരിശീലനത്തിനായി  അപേക്ഷ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ NHPC അപ്രന്റിസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022 വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കുന്നതിലൂടെ, അവർ 2022 മാർച്ചിനും 2022-23 വർഷത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള പരിശീലനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഇതുണ്ട് 66 ഒഴിവുകൾ ഇതിനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഐടിഐ അപ്രന്റിസ്, ഡിപ്ലോമ അപ്രന്റിസ് & ഗ്രാജുവേറ്റ് അപ്രന്റിസ് തസ്തികകൾ. HP-യിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലികൾക്കായി തിരയുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ NHPC അപ്രന്റിസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022-ന് അപേക്ഷിക്കാം. ഈ NHPC ജോലികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ www.apprenticeshipindia.org/ www.portal.mhrdnats.gov.in എന്ന വിലാസത്തിൽ രജിസ്‌ട്രേഷൻ നിർബന്ധമാണ്. ആണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 05.02.2022.

ഐടിഐ തൊഴിലന്വേഷകർ @ NHPC ലിമിറ്റഡ് കരിയർ ആരംഭിക്കുന്നതിനും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കാം. പദ്ധതി ബാധിത കുടുംബങ്ങൾ, പർബതി-II HE പ്രോജക്റ്റ്/ കുളു ജില്ല/ മാണ്ഡി ജില്ലയിലെ പദ്ധതി ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലെ ആളുകൾ എന്നിവർക്ക് മുൻഗണന നൽകും. NHPC ജോലികൾ 2022-ന് രജിസ്‌ട്രേഷൻ നടത്തുന്നതിന് സാധുവായ ആധാർ നമ്പറും മൊബൈൽ നമ്പറും ഇമെയിൽ ഐഡിയും കൈവശം വയ്ക്കാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ITI/ ഡിപ്ലോമ/ PG ഡിഗ്രിയിൽ നേടിയ മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കഴിവുള്ള വ്യക്തികളെ ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും. ചേരുന്ന സമയത്ത്, കോംപീറ്റന്റ് അതോറിറ്റി നൽകുന്ന മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സമർപ്പിക്കണം. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 1961 ലെ അപ്രന്റീസ് ആക്ട് പ്രകാരം പർബതി II HE പ്രോജക്റ്റിൽ പരിശീലനം നൽകും. NHPC റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022, സെലക്ഷൻ ലിസ്റ്റ്, മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ്, ഫലങ്ങൾ, വരാനിരിക്കുന്ന തൊഴിൽ പരസ്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നു.

 വിശദാംശങ്ങൾ

ഓർഗനൈസേഷൻ NHPC ലിമിറ്റഡ്
ജോലിയുടെ പേര് ഐടിഐ അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ്, ഡിപ്ലോമ അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് & ഗ്രാജുവേറ്റ് അപ്രന്റിസ്ഷിപ്പ്
ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം 66
സ്റ്റൈപ്പൻഡ് പരസ്യം പരിശോധിക്കുക
അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 05.02.2022
ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് nhpcindia.com

 ഒഴിവ് വിശദാംശങ്ങൾ

പോസ്റ്റിന്റെ പേര് സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം
ഐടിഐ അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് 53
ഡിപ്ലോമ അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് 10
ഗ്രാജ്വേറ്റ് അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് 03
ആകെ 66

 യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം 

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

 • ഐടിഐ അപ്രന്റിസ്: ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ഐടിഐ.
 • ഡിപ്ലോമ അപ്രന്റിസ്: പ്രസക്തമായ വിഷയത്തിൽ ഡിപ്ലോമ.
 • ഗ്രാജ്വേറ്റ് അപ്രന്റിസ്: പ്രസക്തമായ വിഷയത്തിൽ എംബിഎ/പിജി ബിരുദം.
 • കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് അറിയിപ്പ് കാണുക.

പ്രായപരിധി

 • കുറഞ്ഞ പ്രായം: 18 വയസ്സ്.
 • പരമാവധി പ്രായം: 30 വയസ്സ്.
 • പരസ്യത്തിലെ പ്രായ ഇളവുകൾ പരിശോധിക്കുക.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ

 • ഐടിഐ/ഡിപ്ലോമ/പിജി ബിരുദം നേടിയ മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എൻഎച്ച്പിസി അപ്രന്റിസിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്..

മോഡ് പ്രയോഗിക്കുക

 • ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ NAPS പോർട്ടൽ/ NATS പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ഹാൻഡ്/ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്/ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തപാൽ മുഖേന രജിസ്ട്രേഷന്റെ പ്രിന്റ് ഔട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും വേണം.
 • ഐടിഐ ഉദ്യോഗാർത്ഥി: www.apprenticeshipindia.org.
 • ഡിപ്ലോമ/പിജി ഹോൾഡർമാർ: www.portal.mhrdnats.gov.in.
 • വിലാസം: ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർ (എച്ച്ആർ), പർബതി-II എച്ച്ഇ പ്രോജക്റ്റ്, നാഗ്വെയ്ൻ, മാണ്ഡി ജില്ല. – കുളു, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, പിൻകോഡ്- 175121.

ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ

 • വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത.
 • മാർക്ക് ഷീറ്റുകളും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും.
 • ഡൊമിസൈൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ.
 • പ്രോജക്റ്റ് ബാധിത കുടുംബത്തിലെ അംഗം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന രേഖ.
 • ആധാർ കാർഡിന്റെ പകർപ്പ്.
 • പാൻ കാർഡ്.

 അപേക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടികൾ

 • ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോകുക nhpcindia.com.
 • പാർബതി-II HE പ്രൊജക്‌റ്റിൽ 1961ലെ അപ്രന്റീസ് ആക്‌ട് പ്രകാരം 2022-23 സെഷനിലേക്കുള്ള അപ്രന്റീസ്ഷിപ്പ് പരിശീലനത്തിനുള്ള അറിയിപ്പിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക..
 • അറിയിപ്പ് നന്നായി വായിക്കുക.
 • NATS പോർട്ടൽ/ NAPS പോർട്ടലിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുക.
 • രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോമിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് എടുക്കുക.
 • ആവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം നിർദ്ദിഷ്ട വിലാസത്തിലേക്ക് അയയ്ക്കുക.

NHPC കരിയറുകളുടെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന്, www.nhpcindia.com സന്ദർശിക്കുക. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പ്രായപരിധി, തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ, അപേക്ഷാ മോഡ്, അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ എന്നിവ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

APPLY ONLINE REGISTRATION LINKLINK 1 | LINK 2
OFFICIAL NOTIFICATIONDOWNLOAD HERE>>
JOB ALERT ON TELEGRAMJOIN NOW>>

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!
Close