ലക്ചറർ നിയമനം

  • KERALA JOB

    അധ്യാപക/ഗസ്റ്റ്അധ്യാപക ഒഴിവുകൾ

    ഫിസിക്സ് പ്രൊഫസര്‍ നിയമനം ഷൊര്‍ണൂര്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പ്രിന്റിംഗ് ടെക്നോളജി ആന്റ് ഗവ.പോളിടെക്നിക് കോളേജില്‍ ഫിസിക്സ് വിഭാഗത്തില്‍ പ്രൊഫസര്‍ തസ്തികയിലേക്ക് ദിവസ വേതനടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിയമനം നടത്തുന്നു. യോഗ്യത…

    Read More »
Back to top button
error: Content is protected !!
Close