PSC

കേരള പി.എസ്.സി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2020 : ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ വിജ്ഞാപനം

കേരള പി‌എസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2020 വിജ്ഞാപനം: കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ (കേരള പി‌എസ്‌സി) 2020 ഓഗസ്റ്റ് 06 ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് അഗ്നിശമന, രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്കുള്ള നിയമന വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി.

കേരള പി‌എസ്‌സി ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ താഴെപ്പറയുന്ന തസ്തികയിലേക്ക് യോഗ്യതയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് `വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ ‘സംവിധാനം വഴി മാത്രമേ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കൂ. കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ സൗകര്യത്തിലൂടെ മാത്രമേ അപേക്ഷകർ അപേക്ഷിക്കൂ. യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് 09-09-2020 ന് മുമ്പ് പി‌എസ്‌സിക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. ആധാർ കാർഡ് ഉള്ള അപേക്ഷകർ അവരുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ആധാർ ഐഡി പ്രൂഫായി ചേർക്കണം.

കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2020 യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ, പ്രായപരിധി, അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ, പരീക്ഷാ ഫീസ് അപേക്ഷയുടെ അവസാന തീയതി മുതലായവ പോലുള്ള ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ (ഡ്രൈവർ) ഒഴിവുകളുടെ അറിയിപ്പ് വിശദാംശങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

ഈ ലേഖനത്തിൽ അറ്റാച്ചുചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ (ഡ്രൈവർ) ഒഴിവുകളുടെ അറിയിപ്പ് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ലിങ്ക് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

കേരള പി.എസ്.സി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2020 : അറിയിപ്പ് വിശദാംശങ്ങൾ

Organization NameKerala Public service commission
Job TypeKerala Govt
Recruitment TypeDirect Recruitment
Advt No36/2020
Post NameFire and Rescue Officer (Driver)(Trainee)
Total VacancyVarious
Job LocationAll Over Kerala
SalaryRs.20,000 -45,800
Apply ModeOnline
Application Start6th August 2020
Last date for submission of application9th September 2020
Official websitehttps://www.keralapsc.gov.in

യോഗ്യത:

  • പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായ പരീക്ഷ പാസായിരിക്കണം.
  • ബാഡ്ജ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഹെവി ഗുഡ്സ് വാഹനം അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി പാസഞ്ചർ വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിനുള്ള അംഗീകാരമുള്ള സാധുവായ നിലവിലെ മോട്ടോർ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

കുറിപ്പ്: അപേക്ഷയുടെ അവസാന തീയതി, ഒ‌എം‌ആർ ടെസ്റ്റ്, പ്രാക്ടിക്കൽ ടെസ്റ്റ്, അഭിമുഖം മുതലായവ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുടെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും അപേക്ഷകർക്ക് നിലവിലെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും.

പ്രായപരിധി:

18-26. 01.01.1994 നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർക്ക്
01.01.2002 (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു) മാത്രമേ ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുവാൻ യോഗ്യതയുള്ളൂ
.
മറ്റ് പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾ, പട്ടികജാതിമതപരിവർത്തനം നടത്തുന്നവർക്കും എസ്‌സി / എസ്ടി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും യോഗ്യതയുണ്ട് ഉപനിയമപ്രകാരം നൽകിയിട്ടുള്ള സാധാരണ പ്രായ ഇളവ്(സി) പൊതു നിയമങ്ങളുടെ റൂൾ 10 ന്റെ. മറ്റുള്ളവ
പ്രായ ഇളവ് സംബന്ധിച്ച വ്യവസ്ഥകൾ
ഈ പോസ്റ്റിന് ബാധകമാണ്.

ശാരീരിക യോഗ്യതയും വിഷ്വൽ മാനദണ്ഡങ്ങളും

ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ്

ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ് നടത്തും
സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ശാരീരിക കാര്യക്ഷമത വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള കമ്മീഷൻ. സ്ഥാനാർത്ഥികൾ
ശാരീരിക കാര്യക്ഷമത പരിശോധന കാണിക്കുന്ന 8 ഇനങ്ങളിൽ 5 എണ്ണമെങ്കിലും യോഗ്യത നേടിയിരിക്കണം
ചുവടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കാര്യക്ഷമതയുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മാനദണ്ഡങ്ങൾ.

Preferential:- If other conditions being equal, the Home Guard Volunteers
who have completed a tenure of three years in that organizations and who
have satisfactorily undergone training in Fire Fighting during the period of
tenure shall be treated as having preferential qualification for direct
recruitment to this post.

Probation:- Every person appointed to the post shall from the date on which
he joins duty after he completes the training and examination will be on
probation for a total period of two years on duty within a continuous period
of three years

Training:- Candidates selected should undergo a course of training for a
period of 4 months in the State Fire Service Training School, and pass the
examination in the subject prescribed for the course.
Note: A written and practical test will be conducted at the close of training.
Those who fails to qualify themselves at the test, will have their training
extended for a period of one month at the end of which they shall be tested
again in the subjects in which they have failed. Those who fail to qualify
themselves in the re-test shall be discharged from the service.

Bond:– Every person appointed to the post shall compulsorily serve in the
Department for 5 years after completion of training. He shall execute a bond
intending to serve for a period of not less than 5 years and shall pay to
Government a sum of Rs 2,700/- in case he fails to serve in the department for
the said period.

അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം

  • ഔദ്യോഗിക പോർട്ടലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക
  • ഹോം പേജിലെ അനുബന്ധ പരസ്യ ലിങ്ക് കണ്ടെത്തി അപ്ലൈ ചെയ്യുക
  • ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിശദാംശങ്ങളിലൂടെ പോകുക
  • യോഗ്യത ഉറപ്പാക്കി “ഓൺ‌ലൈൻ അപ്ലൈ ” അമർത്തുക
  • എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും അപേക്ഷാ ഫോമിൽ നൽകുക
  • അപേക്ഷാ ഫോം സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും ക്രോസ്-വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുക

OFFICIAL NOTIFICATION

APPLY NOW

Click Here to Visit Sivasakthi Digital Seva CSC For All Information in Single Click

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
Close