Police JobPSC

കേരള പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021 – കേരള പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക

കേരള പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2021: കേരളത്തിലുടനീളമുള്ള 5 പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ (ഇന്ത്യ റിസർവ് ബറ്റാലിയൻ റെഗുലർ വിംഗ്) ജോലികൾ നിറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് വിജ്ഞാപനത്തിൽ കേരള പോലീസ് സർവീസ് ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കി. കേരള സർക്കാർ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. കേരള പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021 നുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ 2021 മാർച്ച് 15 ന് ആരംഭിച്ചു. താത്പര്യമുള്ളവർ 2021 ഏപ്രിൽ 21 ന് മുമ്പ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കണം. കേരള പോലീസ് സേവനത്തിന് ഏറ്റവും പുതിയ ഒഴിവുകൾ. കൂടാതെ, കേരള പോലീസ് സേവന ജോലികളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ, ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും പരിശോധിക്കാം. അതിനാൽ, പ്രായപരിധി, യോഗ്യത, പരീക്ഷ തീയതി, അഡ്മിറ്റ് കാർഡ്, കേരള പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021 ലെ അപേക്ഷാ തുടങ്ങി എല്ലാ യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങളും ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

യോഗ്യതയുള്ളവരിൽ നിന്ന് `വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ ‘വഴി മാത്രമേ ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കൂ. ചുവടെ സൂചിപ്പിച്ച തസ്തികയിലേക്കുള്ള അപേക്ഷകർ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഓൺലൈൻ സൗകര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കുക

➧ കേരള പി‌എസ്‌സി വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ:

ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ:

 1. ഫോട്ടോ
 2. ഒപ്പ് 
 3. എസ്.എസ്.എൽ.സി.
 4. +2 (തുല്യ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്)
 5. ബിരുദവും മറ്റ് ഉയർന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും
 6. ഉയരം (CM)
 7. ആധാർ കാർഡ്
 8. മൊബൈൽ നമ്പർ
 9. ഇമെയിൽ ഐഡി (ഓപ്ഷണൽ
 • ഇതിനകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അപേക്ഷകർക്ക് അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ വഴി അപേക്ഷിക്കാം.
 • ആധാർ കാർഡ് ഉള്ളവർ ആധാർ ഐ.ഡിയായി അവരുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ചേർക്കണം.

എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും (യുജി / പിജി ഡിഗ്രികൾ, പ്രായപരിധി, അനുഭവ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പ്രോജക്റ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവരുടെ കഴിവ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും അംഗീകാരപത്രങ്ങൾ) എല്ലാം കൃത്യമായി വൺടൈം റെജിസ്ട്രേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയശേഷം ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ അപേക്ഷകരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

ഓർഗനൈസേഷൻകേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ
പോസ്റ്റ് കേരള പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ
വകുപ്പ്പോലീസ് (ഇന്ത്യ റിസർവ് ബറ്റാലിയൻ റെഗുലർ വിംഗ്)
തൊഴിൽ തരംസംസ്ഥാന സർക്കാർ
ഒഴിവുകൾ5
റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരംഎൻ‌സി‌എ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് (മുസ്ലിം)
ജോലിസ്ഥലംകേരളത്തിലുടനീളം
കാറ്റഗറി നമ്പർ30/2021
ശമ്പളംRs. 22,000-48000
ആപ്ലിക്കേഷൻ മോഡ്ഓൺ‌ലൈൻ
അവസാന തിയ്യതി21 ഏപ്രിൽ 2021

യോഗ്യത :

കേരള പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2021: തസ്തികകളിലേക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത പരിശോധിക്കാൻ അപേക്ഷകരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പൂർണ്ണമായും വായിക്കുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് കേരള പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ തൊഴിൽ യോഗ്യതാ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ പരിശോധിക്കാം.

 • SSLC അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തത്തുല്യമായത്

Physical Standard For Kerala PSC Police Constable (Armed Police Battalion)

Height ST Candidates160.02cm5’3″
Chest Measurement81.28cm32″
Chest Expansion5.08 cm2″

Kerala Police EyeSight

 • Near Vision
  • Right Eye: 0.5 Snellen
  • Left Eye: 0.5 Snellen
 • Distant Vision
 • Right Eye: 6/6
 • Left Eye: 6/6

Physical Efficiency Test Items For Police Constable (Armed Police Battalion)

SL NOITEMSMINIMUM STANDARD OF EFFICIENCY
1100 METER RUN14 SECONDS
2HIGH JUMP132.20 CM (4’.6”)
3LONG JUMP457.20 CM(15”)
4PUTTING THE SHORT OF 7264 GRAMS609.60 CM (20’)
5THROWING THE CRICKET BALL6096 CM ( 200’)
6ROPE CLIMBING (ONLY WITH HANDS)365.80 CM (12’)
7PULL UPS OR CHINNING8 TIMES
81500 METERS RUN5 MINUTES AND 44 SECONDS

പ്രായപരിധി:

18-29. 02.01.1992 നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ
01.01.2003 (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു) അപേക്ഷിക്കാൻ യോഗ്യതയുണ്ട്
പട്ടികജാതിക്കാർക്ക്/പട്ടികവർഗ്ഗക്കാരും,മറ്റ് പിന്നോക്കക്കാർക്കും വയസ്സിളവുണ്ട്

അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം

 • കേരള പി‌എസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2020 ലെ നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത പരിശോധിക്കുക.
 • കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന് ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും സമർപ്പിക്കുക.
 • ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക
 • കേരള പി‌എസ്‌സി ഔ ദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക
 • കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഒറ്റ തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ അനുസരിച്ച് അപേക്ഷകർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. .
 • രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അപേക്ഷകർക്ക് അവരുടെ യൂസർ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് അപേക്ഷിക്കാം.
 • ഒരു തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്കിലെ ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റുകളുടെ അപേക്ഷിക്കുക അപ്ലൈ നൗ ക്ലിക്കുചെയ്യണം.
 • ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി എഴുത്തു പരീക്ഷ / ഒ‌എം‌ആർ / ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, അപേക്ഷകർ അവരുടെ ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രൊഫൈൽ വഴി പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിനുള്ള കൺഫോർമേഷൻ സമർപ്പിക്കണം .
 • അത്തരം സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ ടെസ്റ്റ് തീയതി വരെയുള്ള അവസാന 15 ദിവസങ്ങളിൽ പ്രവേശന ടിക്കറ്റുകൾ സൃഷ്ടിക്കാനും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുംസാധിക്കൂ

This image has an empty alt attribute; its file name is cscsivasakthi.gif

കേരള തപാൽ സർക്കിൾ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021 – 1421 ഗ്രാമിൻ ദക് സേവക് (ജിഡിഎസ്) ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക

കേരള പി എസ് സി ഡ്രൈവർ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021 – കേരളത്തിലെ വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ ഡ്രൈവർ ഒഴിവുകൾ

SSC ഇന്ത്യൻ ആർമി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021: മാർച്ച് 26 നകം ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക, പരീക്ഷ ആവശ്യമില്ല | യോഗ്യത പരിശോധിക്കുക,

NATS AAI റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021 – ബിരുദ, ഡിപ്ലോമ അപ്രന്റീസുകൾക്കായുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ !!! അപേക്ഷാ ഫീസ് ഇല്ല / നേരിട്ടുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021, 367 ഓഫീസ് അസിസ്റ്റന്റും മറ്റ് ഒഴിവുകളും:

തിരുപ്പൂരിലെ സൈനിക് സ്കൂൾ ജോലി ഒഴിവുകൾ 2021

ലുലു ഗ്രൂപ്പ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021 – വിവിധ ജോലികൾക്കായി ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കുക

നാപ്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കേരള കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ (മിൽമ) റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021

ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ കോർപ്പറേഷൻ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021, കണ്ടൻറ് മാനേജർ & വിവിധ ഒഴിവുകൾ

കൊങ്കൺ റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021 – ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം

DSSSB റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021 | ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്, ടിജിടി & മറ്റ് തസ്തികകൾ | ആകെ ഒഴിവുകൾ 1809 |

സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്എഐ) റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021:

യു‌പി‌എസ്‌സി സിവിൽ സർവീസ് പ്രിലിംസ് 2021, ഐ‌എഫ്‌എസ് വിജ്ഞാപനം: 822 ഒഴിവുകൾ

മിൽമ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021 – 99 ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റും മറ്റ് ഒഴിവുകളും

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!
Close