KERALA JOBPSC
Trending

കേരള ഫോറസ്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021 – വിവിധ വാച്ചർ തസ്തികകളിൽ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക

കേരള ഫോറസ്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021: റിസർവ് വാച്ചർ/ ഡിപ്പോ വാച്ചർ/ സർവേ ലാസ്കറുകൾ/ ടിബി വാച്ചർമാർ/ ബംഗ്ലോ വാച്ചർമാർ/ ഡിപ്പോ, വാച്ച് സ്റ്റേഷൻ വാച്ചർ/ പ്ലാന്റേഷൻ വാച്ചർമാർ/ മേസ്ത്രികൾ / ടിംബർ സൂപ്പർവൈസർമാർ/ ടോപ്പ് വാർഡൻ/ താന എന്നിവ പൂരിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച തൊഴിൽ അറിയിപ്പ് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ പുറത്തിറക്കി. വാച്ചർ/ ഡിസ്പെൻസറി അറ്റൻഡന്റ് ജോലി ഒഴിവുകൾ. പിഎസ്‌സി ഓർഗനൈസേഷൻ യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഏഴാം യോഗ്യതയുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 30.09.2021 മുതൽ 03.11.2021 വരെ ഓൺലൈൻ വഴി തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പൊതു സേവന സ്ഥാപനമാണ് കേരള പി.എസ്.സി. ഇത് 1956 നവംബർ 1-ന് രൂപീകൃതമായി. ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 320 (3) പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർക്കാരിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവ് കൂടിയാണ് ഇത്. കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം പട്ടം കൊട്ടാരത്തിലെ തുളസി ഹിൽസിലാണ്.

കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ കേരളത്തിന് കീഴിൽ സിവിൽ സർവീസിലെ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വർക്കിംഗ് ബോഡിയാണ് കെപിഎസ്സി. അപേക്ഷകരുടെ പ്രവേശനം പൂർണ്ണമായും ഉദ്യോഗാർത്ഥി നേടിയ സ്കോർ/ മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്
കേരള പി‌എസ്‌സി 2021: ഹൈലൈറ്റുകൾ

കേരള സംസ്ഥാനത്തിന് കീഴിലുള്ള സർക്കാർ ജോലി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അപേക്ഷകർക്ക് അവരുടെ യോഗ്യത അനുസരിച്ച് അതത് തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

 • പരീക്ഷക്കു ഹാജരാകാൻ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സ്ഥിര താമസക്കാരനായിരിക്കണം,
 • കൂടാതെ കേരളത്തിൽ താമസിക്കുന്നതിന്റെ തെളിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

കേരള പി‌എസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2021 പുതുക്കിയതും പരിചയസമ്പന്നരുമായ സർക്കാർ ജോലികൾ സെപ്റ്റംബർ 30 നു അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്‌തു. കേരള പി‌എസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ഒഴിവുകളും കണ്ടെത്തി ഈ പേജിലെ ഏറ്റവും പുതിയ കേരള പി‌എസ്‌സി 2021 തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക,

യോഗ്യതയുള്ളവരിൽ നിന്ന് `വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ ‘വഴി മാത്രമേ ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കൂ. ചുവടെ സൂചിപ്പിച്ച തസ്തികയിലേക്കുള്ള അപേക്ഷകർ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഓൺലൈൻ സൗകര്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുഴുവൻ അറിയിപ്പും വായിക്കുക

➧ കേരള പി‌എസ്‌സി വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ:

ആവശ്യമുള്ള രേഖകൾ:

 1. ഫോട്ടോ
 2. ഒപ്പ് 
 3. എസ്.എസ്.എൽ.സി.
 4. +2 (തുല്യ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്)
 5. ബിരുദവും മറ്റ് ഉയർന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും
 6. ഉയരം (CM)
 7. ആധാർ കാർഡ്
 8. മൊബൈൽ നമ്പർ
 9. ഇമെയിൽ ഐഡി (ഓപ്ഷണൽ
 • ഇതിനകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അപേക്ഷകർക്ക് അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ വഴി അപേക്ഷിക്കാം.
 • ആധാർ കാർഡ് ഉള്ളവർ ആധാർ ഐ.ഡിയായി അവരുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ചേർക്കണം.

എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും (യുജി / പിജി ഡിഗ്രികൾ, പ്രായപരിധി, അനുഭവ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, പ്രോജക്റ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവരുടെ കഴിവ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും അംഗീകാരപത്രങ്ങൾ) എല്ലാം കൃത്യമായി വൺടൈം റെജിസ്ട്രേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയശേഷം ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാൻ അപേക്ഷകരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

 • ഓർഗനൈസേഷൻ: കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ
 • തസ്തികയുടെ പേര്: റിസർവ് വാച്ചർ/ ഡിപ്പോ വാച്ചർ/ സർവേ ലസ്കർ/ ടിബി വാച്ചർമാർ/ ബംഗ്ലോ വാച്ചർമാർ/ ഡിപ്പോ, വാച്ച് സ്റ്റേഷൻ വാച്ചർ/ പ്ലാന്റേഷൻ വാച്ചർമാർ/ മേസ്‌ട്രികൾ/ ടിംബർ സൂപ്പർവൈസർമാർ/ ടോപ്പ് വാർഡൻ/ താന വാച്ചർ/ ഡിസ്പെൻസറി അറ്റൻഡന്റ്
 • വകുപ്പ്: വനം
 • തൊഴിൽ തരം: കേരള സർക്കാർ
 • ഒഴിവുകൾ: കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം: നേരിട്ടുള്ള നിയമനം
 • ജോലിസ്ഥലം: കേരളം
 • കാറ്റഗറി നമ്പർ: 408/2021
 • ജോലി സ്ഥലം: കേരളം
 • ശമ്പള സ്കെയിൽ : 16,500 രൂപ- 35,700/- (പ്രതിമാസം)
 • അപേക്ഷിക്കുന്ന രീതി:: ഓൺ‌ലൈൻ
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത്: 30.09.2021
 • അവസാന തീയതി: 03.11.2021

ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ:

 • തിരുവനന്തപുരം
 • കൊല്ലം
 • പത്തനംതിട്ട
 • കോട്ടയം
 • ഇടുക്കി
 • എറണാകുളം
 • തൃശൂർ
 • പാലക്കാട്
 • മലപ്പുറം
 • കോഴിക്കോട്
 • വയനാട്
 • കണ്ണൂർ
 • കാസർഗോഡ്

പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകൾ

 1. റിസർവ് വാച്ചർ
 2. ഡിപ്പോ വാച്ചർ
 3. സർവേ ലാസ്കറുകൾ
 4. ടിബി നിരീക്ഷകർ
 5. ബംഗ്ലോ നിരീക്ഷകർ
 6. ഡിപ്പോയും വാച്ച് സ്റ്റേഷൻ വാച്ചറും
 7. പ്ലാന്റേഷൻ നിരീക്ഷകർ
 8. മേസ്ത്രികൾ
 9. തടി സൂപ്പർവൈസർമാർ
 10. ടോപ്പ് വാർഡൻ 1
 11. താന വാച്ചർ 1
 12. ഡിസ്പെൻസറി അറ്റൻഡന്റ്
 • ഫോട്ടോയുടെ താഴെ ഉദ്യോഗാർഥിയുടെ പേരും ഫോട്ടോ എടുത്ത തീയതിയും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം.
 • നിശ്ചിത മാനദണ്ഡങ്ങാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഫോട്ടോയ്ക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത തീയതി മുതൽ 10 വർഷക്കാലത്തേക്ക് പ്രാബല്യമുണ്ടായിരിക്കും.
 • ഫോട്ടോ സംബന്ധിച്ച മറ്റ് നിബന്ധനകൾക്കൊന്നും തന്നെ മാറ്റമില്ല.
 • വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത, പരിചയം, ജാതി, വയസ്സ് മുതലായവ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രമാണങ്ങളുടെ പകർപ്പുകൾ കമ്മിഷൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഹാജരാക്കിയാൽ മതിയാകും.
 • അപേക്ഷാ ഫീസ് നൽകേണ്ടതില്ല.
യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

പ്രായപരിധി:

 • സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പ്രായം 18 നും 36 നും ഇടയിൽ ആയിരിക്കണം. 1985 ജനുവരി 02 നും 2003 ജനുവരി 01 നും ( ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ.
 • എസ്‌സി / എസ്ടി, മറ്റ് പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സാധാരണ പ്രായ ഇളവ് നൽകും.

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

കേരള ഫോറസ്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തൊഴിലവസരങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത പരിശോധിക്കാൻ അപേക്ഷകരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏറ്റവും പുതിയ ഔദ്യോഗിക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിക്കുവാൻ അപേക്ഷകരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ കേരള ഫോറസ്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തൊഴിൽ യോഗ്യതാ വിശദാംശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാം

 • ഏഴാം ക്ലാസ് പാസായിരിക്കണം, ബിരുദം നേടിയിരിക്കരുത്.

കുറിപ്പ്: വനിതാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും ഭിന്നശേഷിക്കാരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ യോഗ്യരല്ല.
ശാരീരിക ക്ഷമത: കേരള ഫോറസ്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021

 • ഉയരം: കുറഞ്ഞത് 163 സെ.
 • നെഞ്ച് (സാധാരണ): കുറഞ്ഞത് 79 സെ
 • കുറഞ്ഞ നെഞ്ച് വികാസം – 5 സെ

അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധം

 • കേരള പി‌എസ്‌സി റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2021 ലെ നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത പരിശോധിക്കുക.
 • കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന് ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും സമർപ്പിക്കുക.
 • ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക
 • കേരള പി‌എസ്‌സി ഔ ദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക
 • കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഒറ്റ തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ അനുസരിച്ച് അപേക്ഷകർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. .
 • രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത അപേക്ഷകർക്ക് അവരുടെ യൂസർ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് അപേക്ഷിക്കാം.
 • ഒരു തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്കിലെ ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റുകളുടെ അപേക്ഷിക്കുക അപ്ലൈ നൗ ക്ലിക്കുചെയ്യണം.
 • ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി എഴുത്തു പരീക്ഷ / ഒ‌എം‌ആർ / ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, അപേക്ഷകർ അവരുടെ ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രൊഫൈൽ വഴി പരീക്ഷ എഴുതുന്നതിനുള്ള കൺഫോർമേഷൻ സമർപ്പിക്കണം .
 • അത്തരം സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമേ ടെസ്റ്റ് തീയതി വരെയുള്ള അവസാന 15 ദിവസങ്ങളിൽ പ്രവേശന ടിക്കറ്റുകൾ സൃഷ്ടിക്കാനും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുംസാധിക്കൂ

This image has an empty alt attribute; its file name is cscsivasakthi.gif

കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ് യാർഡ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ട്രെയിനിക്ക് അപേക്ഷിക്കുക

UPSC റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021 – 439 ഒഴിവുകൾ

ഇന്ത്യൻ ആർമി എസ് എസ് സി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021: 191 ടെക് & നോൺ ടെക് ഒഴിവുകൾ

HPCL ബയോഫ്യുവൽസ് ലിമിറ്റഡ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021

കേരള ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (KFRI) റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021

SBI SO റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021: 606 ഒഴിവുകൾ, ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കുക

യു‌പി‌എസ്‌സി എൻ‌ഡി‌എ2-2021 : ഇന്ത്യൻ ആർമി / നേവി / എയർഫോഴ്സ് സ്ത്രീകൾക്കായി ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ആരംഭിച്ചു

3261 ഒഴിവുകളിലേക്കുള്ള എസ്.എസ്.സി. സെലക്ഷൻ പോസ്റ്റ് ഫേസ് 9 റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021 :

UPSC റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021 – 439 ഒഴിവുകൾ

റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സെൽ (RRC) റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2021

Tags

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!
Close