EDUCATION

പ്ലസ് വൺ ഏകജാലക പ്രവേശനത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ:

This image has an empty alt attribute; its file name is join-whatsapp.gif

പ്ലസ് വൺ അപേക്ഷ നൽകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷാഫലം വന്നു; പ്ലസ് വണ്ണിന് ഒരു സീറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രയത്നത്തിലാണ് രക്ഷിതാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും. പലരുടെയും ഓട്ടം കണ്ടാൽ ആദ്യം അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്കാണ് ആദ്യം അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നും. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ പ്ലസ് വൺ ട്രയൽ അലോട്ട്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം അലോട്ട്മെൻറ് കഴിയുമ്പോൾ പല രക്ഷിതാക്കളുടെയും പരാതിയാണ് എൻറെ കുട്ടിക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ് ഉണ്ടായിട്ടും അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയില്ല എന്ന്. തൻറെ കുട്ടിയെക്കാൾ ഗ്രേഡ് കുറഞ്ഞവർക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടിയത് അവരുടെ മാനസിക വിഷമം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിന് മാനദണ്ഡം എസ്എസ്എൽസിക്ക് കിട്ടിയ ഗ്രേഡ് മാത്രമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്തതാണ് പ്രശ്നം.

രക്ഷിതാക്കളും കുട്ടികളും സ്കൂളിൽ ഇപ്രകാരം അന്വേഷിക്കാറുണ്ട്: കുട്ടിയ്ക്ക് 90% മാർക്കുണ്ട്, 75% മാർക്ക് ഉണ്ട് ഈ സ്കൂളിൽ സയൻസിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുമോ? അല്ലെങ്കിൽ 5 A+ ഉണ്ട് 8 A+ 3 B+ ഉണ്ട് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുമോ എന്നെല്ലാം..

ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, കുട്ടിയ്ക്ക് കിട്ടിയ ആകെ മാർക്ക് അറിയാത്തിടത്തോളം കാലം കൃത്യമായ ശതമാനം കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതാണ്.

കായികമേളയിൽ ദീർഘദൂര ഓട്ട മത്സരങ്ങളിൽ ആദ്യ റൗണ്ടുകളിൽ മുന്നിൽ ഓടുന്നവൻ ഫിനിഷിങ് പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും പിന്തള്ളപ്പെടുന്നത് നാം കാണുന്നതാണ്. തന്ത്രപൂർവ്വം എനർജി ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി ഓടുന്നവരാണ് വിജയികളാവാറുള്ളത്. പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിന് മാത്രമല്ല പി എസ് സി ഉൾപ്പെടെ ജീവിതത്തിലെ പല പരീക്ഷകളും പരീക്ഷണങ്ങളും വിജയിക്കുന്നതിന് കഠിനാധ്വാനം മാത്രം പോരാ അൽപം തന്ത്രജ്ഞതയും കൂടി വേണം.

നമുക്ക് കഴിയുന്നത്, കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയ ഗ്രേഡ് മുൻനിർത്തി ഗ്രേഡ് പോയിൻറ് കണക്കാക്കുക എന്നതാണ്.

A+ -9
A -8
B+ -7
B -6
C+ -5
C -4
D+ -3
ഈ ടേബിൾ പ്രകാരം കുട്ടിയ്ക്ക് കിട്ടിയ ഗ്രേഡുകളെ ഗ്രേഡ് പോയിന്റുകളാക്കി അതിന്റെ മൊത്തം തുക കാണുക- ഇതാണ് TGP (Total Grade Point) അഥവ മൊത്തം ഗ്രേഡ് പോയിന്റ്.

TGP യെ മാത്രം നോക്കി പ്രവേശന സാധ്യത പരിശോധിക്കാൻ കഴിയില്ല.
TGP യോടൊപ്പം ഗൗരവത്തോടെ വിലയിരുത്തേണ്ട ഒന്നാണ് GSW.

എന്താണ് GSW?


GSW- total Grade value of subjects for which Weigtage is give (തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കോമ്പിനേഷന് വെയ്റ്റേജ് നൽകുന്ന വിഷയങ്ങൾ).

ഒരു കുട്ടി ഏത് കോമ്പിനേഷൻ ആണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ആ കോമ്പിനേഷന് കിട്ടുന്ന വെയ്റ്റേജ് ഗ്രേഡ് പോയിന്റ് കണക്കാക്കുന്നത് എങ്ങിനെ എന്ന് നോക്കാം.

ആകെ 46 തരം കോമ്പിനേഷനുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും കുട്ടിക്ക് പോയി വരാവുന്ന ദൂരത്തിലുള്ള ഓരോ സ്കൂളുകളിലും ശരാശരി മൂന്നോ നാലോ കോമ്പിനേഷനുകളേ കാണൂ. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് രക്ഷിതാക്കളും കുട്ടികളും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം.

കോഴ്സ് കോഡ് 01 മുതൽ 09 വരെ സയൻസ് കോമ്പിനേഷൻ ആണെങ്കിലും, കോഡ് 04 മുതൽ 08 വരെയുള്ള കോമ്പിനേഷന് ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി & മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് വെയ്റ്റേജ് നൽകുന്ന വിഷയങ്ങൾ.

01, 02, 03 & 09 ബയോ മാത്സ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.
ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ വെയ്റ്റേജ് വിഷയങ്ങൾ മേൽ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളുടെ കൂടെ ബയോളജിയെ കൂടി പരിഗണിക്കും. (ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി & മാത്തമാറ്റിക്സ്)

കോഡ് 10 മുതൽ 29 വരെയും 41,42,43,45,46 ഉം ആയ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് കോമ്പിനേഷന് വെയ്റ്റേജ് നൽകുന്ന വിഷയം സോഷ്യൽ സയൻസ് മാത്രം ആണ്.
കോഡ് 30 മുതൽ 32 വരെയുള്ള ഹ്യുമാനിറ്റീസ് കോമ്പിനേഷന് സോഷ്യൽ സയൻസ് & മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉം
കോഡ് 33,34,35 & 44 ന്റെ വെയ്റ്റേജ് വിഷയങ്ങൾ സോഷ്യൽ സയൻസ് & ഇംഗ്ലീഷ് ഉം ആണ്.

കോഡ് 36 മുതൽ 39 വരെയുള്ള കൊമേഴ്സ് കോമ്പിനേഷന് വെയ്റ്റേജ് നൽകുന്ന വിഷയങ്ങൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് & സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണ്.

ഇപ്രകാരം കുട്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കോമ്പിനേഷന് കിട്ടുന്ന വെയ്റ്റേജ് പോയിന്റ് എത്രയെന്ന് തന്റെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് നോക്കി കണക്കാക്കി വെക്കുക. ഈ തുകയാണ് GSW.

TGP യെ പോലെ തന്നെ വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് GSW. പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിന് GSW നിർണ്ണായകമായൊരു ഘടകമാണെന്ന് ഓർക്കുക.

ചില കുട്ടികളുടെ TGP തുല്യമായിരിക്കാം, പക്ഷെ, GSW തുല്യമായി വന്നോളണം എന്നില്ല. കുട്ടികൾ അവർക്ക് കിട്ടിയ ഗ്രേഡുകൾ ഏതാണ്ട് തുല്യമാണെന്ന് കണ്ട് ഒരേ കോമ്പിനേഷന് അപേക്ഷിച്ച് ചിലർക്ക് കിട്ടുകയും ചിലർക്ക് കിട്ടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം ഇതാണ്.

B.P. (Bonus Point) എന്താണെന്ന് നോക്കാം

1 : പത്താം തരം കേരള സിലബസിൽ (SSLC) പഠിച്ചവർക്ക് 3 ബോണസ് പോയിൻറ് ലഭിക്കും.

2 : SSLC ക്ക് പഠിച്ചിരുന്ന അതേ സ്‌കൂളിൽ തന്നെ അപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 ബോണസ് പോയിൻറ് ലഭിക്കും.

3 : താമസിക്കുന്ന അതേ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് / മുനിസിപ്പാലിറ്റി / കോർപറേഷൻ എന്നിവയിൽ ഉള്ള സ്‌കൂളുകളിൽ അപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 ബോണസ് പോയിൻറ് ലഭിക്കും.

4 : താമസിക്കുന്ന അതേ താലൂക്കിൽ ഉള്ള സ്‌കൂളുകളിൽ അപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ 1 ബോണസ് പോയിൻറ് ലഭിക്കും.

5 : താമസിക്കുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഗവ./എയ്‌ഡഡ്‌ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂൾ ഇല്ലാത്തവർക്ക് താലൂക്കിലെ മറ്റ് സ്‌കൂളുകളിൽ അപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ
ബോണസ് പോയിൻറ് ലഭിക്കും.

6 : NCC (75 ശതമാനത്തിൽ കുറയാത്ത ഹാജർ കേഡറ്റിനുണ്ടെന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം).,
സ്കൗട്ട് & ഗൈഡ് (രാഷ്ട്രപതി / രാജ്യ പുരസ്കാർ നേടിയവർ മാത്രം).,
നീന്തൽ അറിവ് (അപേക്ഷകൻ താമസിക്കുന്ന തദ്ദേശ ഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കീഴിലുള്ള സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം. സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ രൂപീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മേഖലകളിലുള്ളവർ ജില്ല സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ഹാജരാക്കേണ്ടത്.(വാർഡ് മെമ്പർ, തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ്/സെക്രട്ടറി തുടങ്ങിയവർ നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പരിഗണിക്കുകയില്ല.

സ്റ്റുഡൻറ് പോലീസ് കേഡറ്റുകൾക്കും 2 ബോണസ് പോയിൻറ് ലഭിക്കും.

7 : കൃത്യനിർവഹണത്തിനിടയിൽ മരണമടഞ്ഞ ജവാൻമാരുടെ മക്കൾക്ക് 5 ബോണസ് പോയിൻറ് ലഭിക്കും. (നിയമപരമായി അവർ ദത്തെടുത്ത മക്കളും ഈ ആനുകൂല്യത്തിന് അർഹരാണ്.)

8 : ജവാൻമാരുടെയും, ആർമി, നേവി, എയർഫോഴ്സ് എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള എക്സ് സർവീസുകാരുടെയും മക്കൾക്ക് 3 ബോണസ് പോയിൻറ് ലഭിക്കും. (നിയമപരമായി അവർ ദത്തെടുത്ത മക്കളും ഈ ആനുകൂല്യത്തിന് അർഹരാണ്.)

ഈ പട്ടിക നോക്കി അപേക്ഷകന് എത്ര BP (ബോണസ് പോയിന്റ്) കിട്ടുമെന്ന് കണക്കാക്കുക.

എന്താണ് MP (Minus Point) ?
SSLC ആദ്യ തവണ പാസായിട്ടില്ലെങ്കിൽ, പാസാവാൻ എടുക്കുന്ന ഓരോ ചാൻസിനും 1 പോയിന്റ് വച്ച് കുറയ്ക്കും.

TS ( Total Subject)
ആകെ വിഷയങ്ങളുടെ എണ്ണമാണിത്. SSLC ക്കാർക്ക് 10 ആണ്.

TSW (Total Subject for Weightage)
തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കോമ്പിനേഷന്റെ വെയ്റ്റേജ് വിഷയങ്ങളുടെ എണ്ണം ആണിത്.

ഇത് ബയോ മാത്സിന് 4, മറ്റു സയൻസുകൾക്ക് 3, കൊമേഴ്സിന് 2, ഹ്യുമാനിറ്റീസിന് 1 എന്നിങ്ങനെയാണ് വരിക. ( ഹ്യുമാനിറ്റീസ് കോഡ് 33,34,35 & 44 ന്റെ TSW 2 ആണ്.)

അഡ്മിഷന് മാനദണ്ഡമാകുന്ന WGPA കണക്കാക്കുന്നത് എങ്ങിനെ എന്ന് പരിശോധിക്കാം.

???➡️പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിനുള്ള അലോട്ട്മെൻറ് നൽകുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡം WGPA (Weighted Grade Point Average) ആണ്. ഇത് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ എസ്എസ്എൽസി റിസൾട്ട്, തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്കൂൾ, തിരഞ്ഞെടുത്ത കോഴ്സ് കോമ്പിനേഷൻ, മറ്റു ബോണസ് പോയിന്റ് ലഭിക്കുന്ന യോഗ്യതകൾ എന്നിവയ്ക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും. പ്ലസ് വൺ പഠനത്തിന് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കോമ്പിനേഷൻ അനുസരിച്ച് യോഗ്യതാപരീക്ഷയിലെ (എസ്എസ്എൽസി) ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് വെയിറ്റേജ് ലഭിക്കും. ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് തന്നെ വ്യത്യസ്ത സ്കൂളുകളിലും വ്യത്യസ്ത കോഴ്സുകളിലും WGPA മാറ്റം വരാം. ഇത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് തനിക്ക് കിട്ടാത്തതിലോ മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടിയതിലോ വിഷമം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല.
നിങ്ങൾക്ക് അഥവാ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കോഴ്സിന് പ്രവേശന സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നറിയാൻ WGPA കൂട്ടി നോക്കിയാൽ മതി. അതേ സ്കൂളിൽ അതേ കോഴ്സിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന മറ്റു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ WGPA കൂടി നിങ്ങളുടെ സാധ്യതയെ ബാധിക്കും. ആയതിനാൽ അതീവശ്രദ്ധയോടെ പ്ലസ് വൺ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക.

WGPA=

TGP + GSW + BP – MP
——————- ————-
TS + TSW 10

ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ തുകയുടെ ഏഴ് ദശാംശ സ്ഥാനം വരെ എടുക്കുക. ഈ സംഖ്യയാണ് WGPA.

WGPA തുല്യമായി വരുമ്പോൾ വിവിധ മാനദണ്ഡങ്ങളെ മുൻ നിർത്തി ടൈ ബ്രേക്കിംഗ് ചെയ്യും.

സയൻസ് കോമ്പിനേഷന്, വെയ്റ്റേജ് വിഷയങ്ങളുടെ ഗ്രേഡ് പോയിന്റ് കുറവാണെങ്കിൽ ഹ്യുമാനിറ്റീസ്/ കൊമേഴ്സ് കോമ്പിനേഷന് വെയ്റ്റേജ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം.
എല്ലാ കോമ്പിനേഷനും അതിന്റെ സാധ്യതകൾ ഉണ്ട്. സയൻസ് പഠിച്ചാൽ നല്ല ജോലി സാധ്യത ഉണ്ടാകും, ഹ്യുമാനിറ്റീസ് പഠിച്ചാൽ മെച്ചമുണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ തെറ്റായ ധാരണകളാണ്.
അതുപോലെ തന്നെ സയൻസിന് പഠിക്കുന്നത് (അതും ബയോ മാത്സ്) മിടുക്കന്മാരുടെയും കൊമേഴ്സിന് പഠിക്കുന്നത് ഇടത്തരം മിടുക്കന്മാരുടേയും ഹ്യുമാനിറ്റീസിന് പഠിക്കുന്നത് മണ്ടന്മാരുടേയും അടയാളമാണെന്ന് കരുതുന്ന ധാരാളം രക്ഷിതാക്കളും കുട്ടികളും ഉണ്ട്, ഈ വിശ്വാസം ആനമണ്ടത്തരമാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. എല്ലാ കോമ്പിനേഷനും മിടുക്കന്മാർക്കുള്ളതാണ്, എല്ലാത്തിനും നല്ല ജോലി സാധ്യത/ഉപരി പഠന സാധ്യതയുണ്ട്, കോഴ്സ് കഴിയുന്ന ആൾ അതിനെ എപ്രകാരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് അതിന്റെ സാധ്യത കിടക്കുന്നത്.
ദയവായി മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ മേനി പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം എടുത്താൽ പൊങ്ങാത്ത കോമ്പിനേഷൻ എടുക്കരുത്, എടുപ്പിക്കരുത്.

മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ ഗമ കാണിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലുതാണ് ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കൽ.

കുട്ടിയുടെ താല്പര്യം, അഭിരുചി, കപ്പാസിറ്റി ഇതൊക്കെ നോക്കി കൊണ്ടാവണം അനുയോജ്യമായ കോമ്പിനേഷൻ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്.


വൈവിധ്യമായ ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ ആണ് രക്ഷിതാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും പ്ലസ് വൺ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നത്. ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കോഴ്സ് തന്നെ കിട്ടണം, ഏത് സ്കൂളിൽ ആയാലും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കോഴ്സ് കിട്ടണം, ഏതു കോഴ്സ് ആയാലും ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ കിട്ടണം എന്നിങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് മിക്കവർക്കും. അവസാനത്തെ ഒരു വിഭാഗം എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല പ്ലസ് വണ്ണിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടണം എന്നുള്ളവരാണ്.
പ്ലസ് വണ്ണിന് അപേക്ഷ നൽകുന്നതിനു മുമ്പ് കുട്ടിയുടെ അഭിരുചിക്കും ആഗ്രഹത്തിനും അനുസരിച്ചുള്ള കോഴ്സ് കോമ്പിനേഷൻ, സ്കൂളുകളുടെ പേര് എന്നിവ മുൻഗണനാ ക്രമത്തിൽ തയ്യാറാക്കണം. സയൻസ് കൊമേഴ്സ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്നീ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളിലായി 46 സബ്ജക്ട് കോമ്പിനേഷനുകളുണ്ട്. (സബ്ജക്റ്റ് കോമ്പിനേഷനുക) ഇതിൽ ചിലത് എല്ലായിടത്തും സാർവ്വത്രികമായി ഉള്ളതും മറ്റുചിലത് അപൂർവ്വമായി ഉള്ളതുമാണ്.
ആഗ്രഹിക്കുന്ന കോഴ്സ് കോമ്പിനേഷന് പ്രവേശനം കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ മറ്റു കോഴ്സ് കോമ്പിനേഷനുകളും നൽകാവുന്നതാണ്. ഒരു വിദ്യാര്‍ത്ഥിക്ക് എത്ര ഓപ്ഷന്‍ വേണമെങ്കിലും നല്‍കാവുന്നതാണ്. അങ്ങിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സൗകര്യമുള്ള സ്കൂളുകളിലെല്ലാം ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോമ്പിനേഷൻ കൊടുത്തതിനുശേഷം മാത്രമാവണം ഇതേ സ്കൂളുകളിൽ അടുത്ത കോമ്പിനേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത്. കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ അലോട്ട്മെൻറ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനു താഴെയുള്ളവയെല്ലാം അസാധുവാകും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് ആദ്യം നൽകുക. ഏത് കോഴ്സ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു പ്രത്യേക സ്കൂളിൽ കിട്ടിയാൽ മതി എന്നാണെങ്കിൽ ആ സ്കൂളിലെ എല്ലാ കോഴ്സുകളും നൽകിയതിന് ശേഷം അടുത്ത സ്കൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം.

ട്രയല്‍ അലോട്ട്മെന്‍റ് എന്തിന്?


ഏകജാലക പ്രവേശനത്തിന് വിദ്യാര്‍ത്ഥി അപേക്ഷിച്ച സ്കൂള്‍/കോമ്പിനേഷന്‍ ഓപ്ഷനുകള്‍ അവയുടെ റാങ്കടിസ്ഥാനത്തില്‍ ട്രയല്‍ അലോട്ട്മെന്‍റില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കും.അപേക്ഷകരായ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അവസാനവട്ട പരിശോധനയും തിരുത്തലുകളും വരുത്തുന്നതിനാണ് ട്രയല്‍ അലോട്ട്മെന്‍റ് നടത്തുന്നത്.അപേക്ഷകന് തെരെഞ്ഞെടുത്ത സ്കൂളും കോമ്പിനേഷനും ഈ ഘട്ടത്തിലും തിരുത്താവുന്നതാണ്. പിന്നീട് അവസരം ഉണ്ടാകില്ല. പ്രിന്‍റൗട്ട് സമര്‍പ്പിച്ച സ്കൂളില്‍ തന്നെയാണ് തിരുത്തല്‍ അപേക്ഷ നല്‍കേണ്ടത്.

മുഖ്യ അലോട്ട്മെന്‍റ് പ്രക്രിയ


രണ്ട് അലോട്ട്മെന്‍റ് അടങ്ങുന്നതാണ് മുഖ്യ അലോട്ട്മെന്‍റ് പ്രക്രിയ. വിദ്യാര്‍ത്ഥി നല്‍കിയ ഒന്നാം ഓപ്ഷന്‍ തന്നെ ലഭിച്ചെങ്കില്‍ ഫീസ് അടച്ച് സ്ഥിര പ്രവേശന നേടാം.താഴ്ന്ന ഓപ്ഷന്‍ ആണ് ലഭിച്ചതെങ്കില്‍ ഫീസ് നല്‍കാതെ താല്‍ക്കാലിക പ്രവേശനവും നേടാം. മുഖ്യ അലോട്ട്മെന്‍റ് പ്രക്രിയ അവസാനിക്കുമ്പോള്‍ താല്‍ക്കാലിക പ്രവേശനത്തില്‍ തുടരുന്നവരും ഫീസ് നല്‍കി സ്ഥിര പ്രവേശനം നേടണം. എന്നാല്‍ അലോട്ട്മെന്‍റ് ലഭിച്ചിട്ടും നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളില്‍ പ്രവേശനം നേടാത്ത അപേക്ഷകരെ തുടര്‍ന്നുള്ള അലോട്ട്മെന്‍റുകളില്‍ പരിഗണിക്കില്ല.അവരുടെ അവസരവും നഷ്ടപ്പെടും. കൂടുതല്‍ അറിവിന് പ്രോസ്പെക്ട്സ് വായിക്കാം.
മുഖ്യ അലോട്ട്മെന്‍റ് പ്രക്രിയ അവസാനിച്ച ശേഷം സപ്പ്ളിമെന്‍ററി അലോട്ട്മെന്‍റ്/സ്കൂള്‍ കോമ്പിനേഷന്‍ ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ അലോട്ട്മെന്‍റ് എന്നിവയും ഉണ്ടാകും.
നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കോഴ്സിന് ലഭിക്കുന്ന അറിയുന്നതിന് സ്കൂൾ കോഡ്, കോഴ്സ് കോമ്പിനേഷൻ ലിസ്റ്റ്, അപേക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു സഹായങ്ങൾ എന്നിവയും ലഭ്യമാകും.➡️?????? ••●○◇☆▬▬▬▬▬▬☆◇○●••
നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള CSC കോമൺ സർവ്വീസ് സെന്റർ അറിയുന്നതിനായി ഈ ലിങ്കിൽ അമർത്തുക https://locator.csccloud.in/
കോമൺ സർവ്വീസ് സെന്റർ ( C S C )
( ഒരു കേന്ദ്ര സർക്കാർ സംരംഭം)
DIGITAL SEVA
ഡിജിറ്റൽ സേവ
COMMON SERVICE CENTER
കോമൺ സർവ്വീസ് സെൻറർ,

This image has an empty alt attribute; its file name is join-whatsapp.gif

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!
Close